Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 628
  • Tất cả: 61555
Mầm non Hoa Đào
ĐƠN XIN NHẬP HỌC NĂM HỌC 2023-2024 (đúng tuyến)

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 

 


ĐƠN XIN VÀO HỌC MẦM NON

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Năm học 2023 - 2024  

          

Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non ………………...............,

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

Tôi tên là:……………………………............; Sinh năm: ………......................................

Nghề nghiệp: ……………………............; Số điện thoại: ……….... …………..................

Hộ khẩu thường trú: Tổ (đội, xóm): .................., khu phố,ấp:..............................................

Phường, xã: ............................, huyện/ thành phố:........................, tỉnh/TP:................... ......

Tạm  trú: Tổ (đội, xóm): .................., khu phố,ấp:................................................................

Phường, xã: ............................, huyện/ thành phố:........................, tỉnh/TP:................... ......

Chỗ ở hiện nay:........................................... ………………………………………………..

................................................................................................................................................

Là cha, mẹ (người đỡ đầu) cháu: ……………………......................................................

Sinh ngày: ….. tháng …..…năm ….…..; Nơi sinh:................................................................

Giới tính (nam, nữ):...............................; Dân tộc: …….…………........................................

Nay tôi xin đăng ký cho cháu vào  học nhóm/lớp ……..................năm học 2023– 2024.

 

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Tích cực phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc, giáo dục trẻ học tập đạt kết quả tốt.

    

 XÁC NHẬN CỦA HĐ TUYỂN SINH                           ……………, ngày …...tháng ….. năm 2023

                    (Ký tên, đóng dấu)                                                                       NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                                                                                                                (ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

Địa chỉ : KP. Bình Thiện, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Email :

Số điện thoại : 02713 862879

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước