Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 682
  • Tất cả: 61609
Mầm non Hoa Đào
ĐƠN XIN NHẬP HỌC NĂM HỌC 2023-2024(trái tuyến)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


ĐƠN XIN VÀO HỌC MẦM NON (TRÁI TUYẾN)

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Năm học 2023 - 2024  

          

            Kính gửi:       - Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài

- Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non............................................

 

Tôi tên là:……………………………............; Sinh năm: ………......................................

Nghề nghiệp: ……………………............; Số điện thoại: ……….... …………..................

Hộ khẩu thường trú: Tổ (đội, xóm): .................., khu phố,ấp:..............................................

Phường, xã: ............................, huyện/ thành phố:........................, tỉnh/TP:................... ......

Chỗ ở hiện nay:........................................... ………………………………………………..

................................................................................................................................................

Là cha, mẹ (người đỡ đầu) cháu: ……………………......................................................

Sinh ngày: ….. tháng …..…năm ….…..; Nơi sinh:................................................................

Giới tính (nam, nữ):...............................; Dân tộc: …….…………........................................

Theo đúng tuyến tuyển sinh con tôi sẽ học tại trường MN…………………………………

Nay tôi xin cho con tôi  vào  học nhóm/lớp …….Trường MN…………………………….

Lý do :……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

(Kèm theo hồ sơ minh chứng lý do, như căn cứ xác định chỗ ở hiện tại, xác nhận công tác…)

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Tích cực phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc, giáo dục trẻ học tập đạt kết quả tốt.

   

……………, ngày …...tháng ….. năm 2023

                                    NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                                                   (ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

Địa chỉ : KP. Bình Thiện, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Email :

Số điện thoại : 02713 862879

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước