Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 606
  • Tất cả: 61533
Mầm non Hoa Đào
ĐƠN XIN NHẬP HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN VÀO HỌC MẦM NON

Năm học 2021 - 2022

          

            Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Hoa Đào, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tôi tên là:……………………………............; Sinh năm: ………......................................

Nghề nghiệp: ……………………............; Số điện thoại: ……….... …………..................

Hộ khẩu thường trú: Tổ (đội, xóm): ..........................., khu phố,ấp:......................................

Phường, xã: ..........................., huyện, thành phố:........................, tỉnh,TP:................... ...... 

Chỗ ở hiện nay Tổ (đội, xóm): .............................., khu phố,ấp:...........................................

Phường, xã: ............................, huyện, thành phố:........................, tỉnh,TP:................... .....

Là cha, mẹ (người đỡ đầu) cháu: ………………………......................................................

Sinh ngày: … ...tháng ……năm ……..; Nơi sinh:................................................................

Giới tính (nam, nữ):...............................; Dân tộc: …….…………......................................

Nay tôi xin đăng ký cho cháu vào  học nhóm/lớp …….................., năm học 2021– 2022.

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Tích cực phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc, giáo dục trẻ học tập đạt kết quả tốt

  

 

 

XÁC NHẬN CỦA HĐ TUYỂN SINH                   …, ngày …...tháng ….. năm 2021

                    (Ký tên, đóng dấu)                                                          NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                   

                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Địa chỉ : KP. Bình Thiện, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Email :

Số điện thoại : 02713 862879

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước